Liikennemerkit - Kaikki kuvat ja selitykset

Palvelustamme löydät liikennemerkit, tiemerkinnät ja liikennevalo-opastimet sekä niiden kuvat ja selitteet. Myös uudet liikennemerkit 01.06.2020 alkaen ja 2030 poistuvat liikennemerkit.

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Liikennemerkit Suomessa

Suomessa käytettävät liikennemerkit noudattavat Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksia liikennemerkeistä.

Suomi allekirjoitti sopimukset vuonna 1986, mutta jo sitä ennen liikennemerkit olivat Suomessakin pääasiassa sopimuksen mukaisia. Aikaisemmin niistä säädettiin asetuksella, mutta nykyisin, vuodesta 2020 ne on määritelty tieliikennelain liitteessä. Vuoden 1982 tieliikenneasetuksessa liikennemerkeistä käytettiin myös eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia järjestysnumeroita. Koska muutamat sopimuksen mukaiset liikennemerkit kuitenkaan eivät olleet Suomessa käytössä, oli numeroinnissa aukkoja. Ahvenanmaalla on oma itsehallinnon piiriin kuuluva tieliikennelakinsa. Siinä määritellään maakunnalle oma liikennemerkkikokoelma sekä omat tiemerkintöjä, liikennevaloja ja muuta liikenteenohjausta koskevat säädökset.

Useimmissa maissa varoitus- ja kieltomerkkien taustaväri on valkoinen, kun taas Suomessa ja muutamassa muussa maassa (esimerkiksi Ruotsissa) se on keltainen. Sopimus kuitenkin sallii tällaisen poikkeaman. Syy tälle poikkeamalle on se, että keltainen merkki näkyy lumisessa ympäristössä huomattavasti valkoista merkkiä paremmin. Suomen opastetauluissa on käytössä 1960-luvulla kehitetty kirjaintyyppi. Tiehallinnon tekemässä tutkimuksessa opastimien luettavuudesta todettiin vuonna 2005, että mikään yleisesti käytössä oleva kaupallinen kirjaintyyppi ei vastannut Tiehallinnon tyyppiä. Monissa suunnitteluohjelmistoissa tämä oli käytössä kuvaobjektina, ei tekstiobjektina.

Liikennemerkit Suomessa noudattavat heraldiikan sääntöjä ja ne on suunniteltu niin, että samaa funktiota (kielto, rajoitus, varoitus, määräys jne) ilmaisevat merkit ovat saman muotoisia ja niissä on samat värit.

Lähde: wikipedia

Liikennemerkit 1.6.2020 alkaen

Uuden tieliikennelain myötä teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä 1.6.2020 alkaen. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Lisäksi moniin liikennemerkkeihin on tehty teknisiä muutoksia ja niitä on selkeytetty. Uusien liikennemerkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että liikenteessä tulee näkymään useiden vuosien ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä.

Katso kaikki  uudet liikennemerkit

Liikennemerkkien selitteet

Kaikki liikennemerkit ja selitykset löytyvät tieliikennelaista. Uuteen tieliikennelakiin voit tutustua  Finlexin sivuilla.

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Poistuvat liikennemerkit 2030

Katso kaikki  poistuvat liikennemerkit

Tiemerkinnät

Tiemerkintä on tien pintaan maalaamalla tai muulla tavoin tehty merkintä, jolla on merkitystä liikennesääntöjen kannalta. Tavallisimmin tiemerkinnät tehdään maalaamalla asfalttiin valkoisia tai keltaisia merkintöjä. Vanhoilla kaupunkialueilla, missä kadut on päällystetty asfaltin sijasta esimerkiksi nupukivillä, ne voidaan kuitenkin tehdä myös esimerkiksi päällystämällä katu tiemerkintöjen kohdalta valkoisilla ja mustilla laatoilla.

Tavallisimpia tiemerkintöjä ovat kaistaviivat, yleensä valkoiset katkoviivat, jotka erottavat tien eri kaistat toisistaan. Jos tiellä on vain yksi kaista kumpaankin suuntaan kulkevaa liikennettä varten, ne erottavat toisistaan eri suuntiin kulkevan liikenteen. Kuitenkin jos vastaantulijoita ei ole, ne saa lyhyeksi ajaksi ylittää edessä olevan hitaamman ajoneuvon ohittamista varten. Jos valkoisen katkoviivan eteen on maalattu yhtäjaksoinen keltainen viiva, ei kaistaviivaa saa ylittää sen kohdalla, esimerkiksi hitaampaa ajoneuvoa ohitettaessa. Jos samalla tiellä on useampi kuin yksi kaista samaan suuntaan kulkevaa liikennettä varten, erotetaan nekin toisistaan valkoisilla katkoviivoilla.

Tien poikki pituussuuntaan maalatut tai poikkeavalla kiveyksellä osoitetut valkoiset viivat tarkoittavat, että kohdassa on suojatie, jota pitkin jalankulkijat voivat ylittää ajotien.

Lähde: wikipedia

Sulkuviivat 1.6.2020 alkaen

Siirtymäajasta johtuen sulkuviivoja on käytössä sekä keltaisina että valkoisina. Sulkuviivan merkitys säilyy samanlaisena väristä riippumatta. Keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi hieman lyhyemmällä siirtymäajalla, sulkuviivojen tulee olla valkoisia viimeistään 31.5.2023. Siirtymäajan puitteissa valkoinen merkintä tehdään vanhan keltaisen merkinnän päälle. Uudemmissa päällystyskohteissa valkoisten sulkuviivojen päälle on tehty keltainen merkintä, keltaisen merkinnän pinnan kuluessa esiin tulee valkoinen merkintä.

Liikennevalo-opastimet

Liikennevalo-ohjausta käytetään liikenteen ohjaamiseen, ja värit ovat yleensä punainen, keltainen ja vihreä. Sen päätavoitteet ovat liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Liikennevaloja käytetään tavallisesti risteyksissä, mutta usein muuallakin esimerkiksi mahdollistamaan jalankulkijoille turvallinen tien ylitys. Liikennevalojen perusosat ovat liikennevalokoje, -opastimet, -pylväät ja ilmaisimet sekä eri osat yhdistävä kaapelointi. Valojen ohjauskojeen sijainti määräytyy käytettävän laitteiston mukaan: usein se on ulkona lähellä valoja. Keskusohjaus- ja kaukokäyttötietokoneet taas ovat yleensä valoista huolehtivalla toimistolla. Suomessa liikennevaloja hoitavat lähinnä kaupungit ja kunnat; pieni osa valoista on ELY-keskusten hoidossa.

Lähde: wikipedia

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Jaa linkki:

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston toiminnan parantamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt käyttöehdot.