Liikennemerkit 1.6.2020 alkaen

Uuden tieliikennelain myötä teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä 1.6.2020 alkaen. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Lisäksi moniin merkkeihin on tehty teknisiä muutoksia ja niitä on selkeytetty. Uusien Liikennemerkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että liikenteessä tulee näkymään useiden vuosien ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä.

Sulkuviivat 1.6.2020 alkaen

Siirtymäajasta johtuen sulkuviivoja on käytössä sekä keltaisina että valkoisina. Sulkuviivan merkitys säilyy samanlaisena väristä riippumatta. Keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi hieman lyhyemmällä siirtymäajalla, sulkuviivojen tulee olla valkoisia viimeistään 31.5.2023. Siirtymäajan puitteissa valkoinen merkintä tehdään vanhan keltaisen merkinnän päälle. Uudemmissa päällystyskohteissa valkoisten sulkuviivojen päälle on tehty keltainen merkintä, keltaisen merkinnän pinnan kuluessa esiin tulee valkoinen merkintä.

Liikennemerkkien selitteet

Liikennemerkkien selitteet löytyvät tieliikennelaista. Uuteen tieliikennelakiin voit tutustua Finlexin sivuilla.

Uudet liikennemerkit


Kuva liikennemerkistä H21: Latauspaikka

H21: Latauspaikka

Kuva liikennemerkistä H23.2: Kaksisuuntainen pyörätie

H23.2: Kaksisuuntainen pyörätie

Kuva liikennemerkistä A16: Jalankulkijoita

A16: Jalankulkijoita

Kuva liikennemerkistä A20.3: Kauriseläin

A20.3: Kauriseläin


Samaa tarkoittava merkki on voinut olla olemassa jo ennen 1.6.2020, mutta eri kuvalla.

NÄYTÄ KAIKKI

Varoitusmerkit


Kuva liikennemerkistä A32: Sivutuuli

A32: Sivutuuli

Kuva liikennemerkistä A33: Muu vaara

A33: Muu vaara

Kuva liikennemerkistä A1.1: Mutka

A1.1: Mutka

Kuva liikennemerkistä A1.2: Mutka

A1.2: Mutka


Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta.

NÄYTÄ KAIKKI

Etuajo-oikeus ja väistämismerkit


Kuva liikennemerkistä B1: Etuajo-oikeutettu tie

B1: Etuajo-oikeutettu tie

Kuva liikennemerkistä B2: Etuajo-oikeuden päättyminen

B2: Etuajo-oikeuden päättyminen

Kuva liikennemerkistä B3: Etuajo-oikeus kohdattaessa

B3: Etuajo-oikeus kohdattaessa

Kuva liikennemerkistä B4: Väistämisvelvollisuus kohdattaessa

B4: Väistämisvelvollisuus kohdattaessa


Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.

NÄYTÄ KAIKKI

Kielto- ja rajoitusmerkit


Kuva liikennemerkistä C1: Ajoneuvolla ajo kielletty

C1: Ajoneuvolla ajo kielletty

Kuva liikennemerkistä C2: Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

C2: Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

Kuva liikennemerkistä C3: Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty

C3: Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty

Kuva liikennemerkistä C4: Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

C4: Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty


Kielto- ja rajoitusmerkki kieltää tai rajoittaa tienkäyttäjän toimintaa.

NÄYTÄ KAIKKI

Määräysmerkit


Kuva liikennemerkistä D1.1: Pakollinen ajosuunta

D1.1: Pakollinen ajosuunta

Kuva liikennemerkistä D1.2: Pakollinen ajosuunta

D1.2: Pakollinen ajosuunta

Kuva liikennemerkistä D1.3: Pakollinen ajosuunta

D1.3: Pakollinen ajosuunta

Kuva liikennemerkistä D1.4: Pakollinen ajosuunta

D1.4: Pakollinen ajosuunta


Määräysmerkillä määrätään tienkäyttäjä toimimaan merkin osoittamalla tavalla.

NÄYTÄ KAIKKI

Sääntömerkit


Kuva liikennemerkistä E1: Suojatie

E1: Suojatie

Kuva liikennemerkistä E2: Pysäköintipaikka

E2: Pysäköintipaikka

Kuva liikennemerkistä E3.1: Liityntäpysäköintipaikka

E3.1: Liityntäpysäköintipaikka

Kuva liikennemerkistä E3.2: Liityntäpysäköintipaikka

E3.2: Liityntäpysäköintipaikka


Sääntömerkillä annetaan tienkäyttäjille sääntö tai osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan.

NÄYTÄ KAIKKI

Opastusmerkit


Kuva liikennemerkistä F1.1: Suunnistustaulu

F1.1: Suunnistustaulu

Kuva liikennemerkistä F1.2: Suunnistustaulu

F1.2: Suunnistustaulu

Kuva liikennemerkistä F1.3: Suunnistustaulu

F1.3: Suunnistustaulu

Kuva liikennemerkistä F2.1: Suunnistustaulu

F2.1: Suunnistustaulu


Tienkäyttäjän opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä.

NÄYTÄ KAIKKI

Palvelukohteet


Kuva liikennemerkistä G1: Palvelukohteen opastustaulu

G1: Palvelukohteen opastustaulu

Kuva liikennemerkistä G2: Palvelukohteen opastustaulu

G2: Palvelukohteen opastustaulu

Kuva liikennemerkistä G3: Palvelukohteen erkanemisviitta

G3: Palvelukohteen erkanemisviitta

Kuva liikennemerkistä G4: Palvelukohteen osoiteviitta

G4: Palvelukohteen osoiteviitta


Palvelukohteet-merkit näyttävät tienkäyttäjälle, mistä löytyy erilaisia palveluita, kuten huoltoasemia.

NÄYTÄ KAIKKI

Lisäkilvet


Kuva liikennemerkistä H1: Kohde risteävässä suunnassa

H1: Kohde risteävässä suunnassa

Kuva liikennemerkistä H2.1: Kohde nuolen suunnassa

H2.1: Kohde nuolen suunnassa

Kuva liikennemerkistä H2.2: Kohde nuolen suunnassa

H2.2: Kohde nuolen suunnassa

Kuva liikennemerkistä H2.3: Kohde nuolen suunnassa

H2.3: Kohde nuolen suunnassa


Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamiseksi.

NÄYTÄ KAIKKI

Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit


Kuva liikennemerkistä I1: Sulkupuomi

I1: Sulkupuomi

Kuva liikennemerkistä I2.1: Sulkuaita

I2.1: Sulkuaita

Kuva liikennemerkistä I2.2: Sulkuaita

I2.2: Sulkuaita

Kuva liikennemerkistä I3.1: Sulkupylväs

I3.1: Sulkupylväs


NÄYTÄ KAIKKI