Liikennemerkki B1: Etuajo-oikeutettu tie


Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.


Merkillä osoitetaan tie, jolla kulkevaa ajoneuvoa ja raitiovaunua risteävältä tieltä tulevalla ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä. Väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä, jollei se perustu 24 §:n 3 tai 4 momentin säännökseen. Merkki sijoitetaan tällaisen tien alkuun ja tarpeellisiin kohtiin sen varrelle.

Lisäkilvellä H22.1 tai H22.2 varustettuna merkillä voidaan osoittaa kääntyvä etuajo-oikeutettu suunta.
Liikennemerkki B1: Etuajo-oikeutettu tie
PALAA TAKAISIN