Tiemerkintä M11:P-merkintä


Valkoista "P"-merkintää voidaan käyttää liikennemerkillä osoitetulla pysäköintipaikalla. Pihakadulla pysäköintialue voidaan osoittaa ilman liikennemerkkiä.
Tiemerkintä M11:P-merkintä
PALAA TAKAISIN