Tiemerkintä L2:Väistämisviiva


Väistämisviiva on pienistä valkoisista kolmioista muodostuva tien poikkisuuntainen viiva. Väistämisviivalla voidaan tehostaa liikennemerkillä B4, B5 tai B7 osoitettua väistämisvelvollisuutta.
Tiemerkintä L2:Väistämisviiva
PALAA TAKAISIN