Liikennemerkki A28.3: Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit


Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta.


Merkkejä voidaan käyttää merkin A26 tai A27 lisäksi tehostamaan tasoristeyksen havaittavuutta. Merkit ovat tasaisin välein ennen tasoristeystä siten, että merkki A28.1 on kauimpana tasoristeyksestä merkin A26 tai A27 alla samassa pylväässä.
Liikennemerkki A28.3: Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit
PALAA TAKAISIN