Liikennemerkki E3.3: Liityntäpysäköintipaikka


Samaa tarkoittava merkki on voinut olla olemassa jo ennen 1.6.2020, mutta eri kuvalla.


Merkillä osoitetut pysäköintipaikat on varattu ajoneuvojen liityntäpysäköintiin, jolloin ajoneuvon kuljettaja jatkaa matkaansa joukkoliikennevälineellä. Pysäköinti muussa tarkoituksessa on kielletty. Merkkiä E3.5 voidaan käyttää, jos pysäköintipaikat on tarkoitettu useamman eri joukkoliikennevälineen käyttäjille. Muutoin liityntäpysäköintiin sovelletaan, mitä merkistä E2 säädetään.
Liikennemerkki E3.3: Liityntäpysäköintipaikka
PALAA TAKAISIN