Mainos alkaa

Mainos loppuu

Liikennemerkki E14.2: Yksisuuntainen tie

Sääntömerkillä annetaan tienkäyttäjille sääntö tai osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan.

Merkillä osoitetaan tie, jolla on yksisuuntainen ajoneuvoliikenne. Tiellä voidaan sallia kaksisuuntainen polkupyöräliikenne lisäkilvellä H12.10 varustettuna tekstillä "Ei koske".Merkki E14.2 sijoitetaan tien suuntaisesti.
Liikennemerkki E14.2: Yksisuuntainen tie
PALAA TAKAISIN
https://liikennemerkkeja.fi/liikennemerkit/saantomerkit/e142-yksisuuntainen-tie
Tulosta

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Jaa linkki:

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Mainos alkaa

Mainos loppuu