Liikennemerkki F9: Viitoituksen koontimerkki


Tienkäyttäjän opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä.


Merkillä osoitetaan viitoituskohteita, jotka ovat saavutettavissa seuraamalla merkin alaosassa esitettyä viitoituskohdetta, tiennumeroa tai liikennemerkkiä. Väreihin sovelletaan, mitä merkeistä F1–F3 säädetään.
Liikennemerkki F9: Viitoituksen koontimerkki
PALAA TAKAISIN