Liikennemerkki I3.1: Sulkupylväs


Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit


Merkki I3.1. Sulkulaitteilla suljetaan tie tai tien osa, taikka ohjataan liikenne halutulle ajolinjalle. Tielle asetettavien sulkulaitteiden värit ovat punainen ja keltainen. Tienkäyttäjien varoittamiseksi voidaan sulkulaitteissa käyttää vilkkuvaa tai kiinteää keltaista valoa. Jos tie on suljettu ajoneuvoliikenteeltä, sulkulaitteissa voidaan käyttää kiinteää punaista valoa. Merkkeihin voidaan kiinnittää liikennemerkkejä niin kuin siitä valtioneuvoston asetuksessa erikseen säädetään.Merkkiä I3.1 käytetään ajokaistan vasemmassa reunassa.
Liikennemerkki I3.1: Sulkupylväs
PALAA TAKAISIN