Liikennemerkki D10: Vähimmäisnopeus


Määräysmerkillä määrätään tienkäyttäjä toimimaan merkin osoittamalla tavalla.


Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon nopeuden kilometreinä tunnissa, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Merkki on voimassa merkkiin D11 saakka.Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Merkki voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle. Merkkiä voidaan käyttää myös merkissä C36.
Liikennemerkki D10: Vähimmäisnopeus
PALAA TAKAISIN