Liikennemerkki H8: Sähköjohdon korkeus


Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamisessa.


Lisäkilvessä oleva luku ilmoittaa turvallisen korkeuden sähköjohdon kohdalla.
Liikennemerkki H8: Sähköjohdon korkeus
PALAA TAKAISIN