Mainos alkaa

Mainos loppuu

Liikennemerkki H17.2: Voimassaoloaika

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamisessa.

Lisäkilpi H17.2. Arkilauantai.
Liikennemerkki H17.2: Voimassaoloaika

Merkin vanha asetusnumero: 852

PALAA TAKAISIN
https://liikennemerkkeja.fi/liikennemerkit/lisakilvet/h172-voimassaoloaika
Tulosta

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Jaa linkki:

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Mainos alkaa

Mainos loppuu

Mainos alkaa

Mainos loppuu