Liikennemerkki H17.2: Voimassaoloaika


Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamisessa.


Lisäkilpi H17.2. Arkilauantai.
Liikennemerkki H17.2: Voimassaoloaika
PALAA TAKAISIN