Liikennemerkki H13.2: Pysäköintitapa


Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamisessa.


Lisäkilvellä osoitetaan ajoneuvon sijoitus reunakiveen nähden.
Liikennemerkki H13.2: Pysäköintitapa
PALAA TAKAISIN