Liikennemerkki H12.6: Matkailuauto


Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamisessa.


Matkailuauto
Liikennemerkki H12.6: Matkailuauto
PALAA TAKAISIN