Liikennemerkki C43: Kuormauspaikka


Kielto- ja rajoitusmerkki kieltää tai rajoittaa tienkäyttäjän toimintaa.


Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin kuormaavilta ja kuormaa purkavilta ajoneuvoilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Pysäyttäminen on sallittu myös matkustajien ottamista tai jättämistä varten. Vain tietylle ajoneuvoryhmälle sallittu pysäyttäminen osoitetaan lisäkilvellä E12. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37.
Liikennemerkki C43: Kuormauspaikka
PALAA TAKAISIN