Liikennemerkki C37: Pysäyttäminen kielletty


Kielto- ja rajoitusmerkki kieltää tai rajoittaa tienkäyttäjän toimintaa.


Merkillä kielletään ajoneuvon pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkki on voimassa seuraavan maantien tai kadun risteykseen, merkkiin C37–C44 taikka merkillä E2 tai E3 osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.Merkki ei koske tässä laissa sallittua pysäyttämistä jalkakäytävälle, pyörätielle, linja-auton pysäkille ja raitiovaunun pysäkille.
Liikennemerkki C37: Pysäyttäminen kielletty
PALAA TAKAISIN