Liikennemerkki C27: Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa


Kielto- ja rajoitusmerkki kieltää tai rajoittaa tienkäyttäjän toimintaa.


Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun telille kohdistuvan todellisen massan tonneissa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Jos telissä on enemmän kuin kaksi akselia, merkissä osoitetun suurimman sallitun telille kohdistuvan massan saa ylittää alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukkoa sovelletaan myös muihin kuin telissä oleviin akseleihin silloin, kun peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 2,50 metriä.

Luku merkissäkolme akseliaenemmän kuin kolme akselia
14t18t20t
18t23t26t
21t27t30t
Liikennemerkki C27: Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa
PALAA TAKAISIN