Liikennemerkki B7: Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa


Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.


Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Merkillä voidaan osoittaa vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Merkki voidaan sijoittaa ajoradan oikealle puolelle, yläpuolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle.  Liite 3.3  Kielto- ja rajoitusmerkit
Liikennemerkki B7: Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa
PALAA TAKAISIN