Liikennemerkki B6: Pakollinen pysäyttäminen


Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.


Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle. Missä pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä sellaiseen kohtaan, josta on hyvä näkemä risteävään suuntaan. Muuten merkistä on voimassa, mitä merkistä B5 säädetään.  Tasoristeyksessä merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on ennen tasoristeyksen ylittämistä pysäytettävä merkin kohdalle.
Liikennemerkki B6: Pakollinen pysäyttäminen
PALAA TAKAISIN